Otec na mateřské dovolené

otec-na-materskej-dovolenke

Mateřská dovolená je období, během kterého je rodič doma s dítětem, o které se stará od jeho narození, zpravidla do tří let věku dítěte. Rodičem, který odejde z práce a zůstává doma s dítětem, je ve většině případů matka. Ale jsou případy, kdy z určitých důvodů zůstává na mateřské dovolené otec.

Otec na mateřské

Rodiče se často zajímají také o to, za jakých podmínek může po matce nastoupit na mateřskou dovolenou otec. Mluvíme o takzvané dvojité mateřské. Rodina si ní chce ještě aspoň trochu přilepšit. V dnešní době není otec na mateřské ničím výjimečným. Otcové si díky mateřské dovolené mohou také budovat vztah se svým dítětem již od začátku.

Mateřská dovolená - otec

Zatímco po minulé roky byly podmínky pro otce na mateřské přísnější, dnes to mají muži jednodušší. Otec může požádat o mateřské kdykoliv v období, dokud jeho dítě nedovrší tři roky. Dávky během mateřské dovolené však nemohou pobírat najednou oba rodiče. Pokud o mateřské požádá otec, automaticky je tím ukončen nárok matky na tento příspěvek. V praxi to znamená, že pokud na mateřskou nastoupí otec, matka nemůže pobírat mateřské ani rodičovský příspěvek. Po nástupu matky do práce je třeba nahlásit všechny změny Správě sociálního zabezpečení. Po potřebném zdokladování může otec nastoupit na mateřskou dovolenou a pobírat mateřské stejně, jako předtím pobírala matka.

Muž na mateřské dovolené

Na mateřskou dovolenou může tedy nastoupit i muž, otec dítěte. Ale nejen on. Pokud matka dítěte nežije s otcem dítěte, na mateřskou může nastoupit jakákoliv fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče. Kdo tedy může pobírat mateřské?

- Nevlastní rodiče v případě, že dítě nežije se svými biologickými rodiči

- Babička a dědeček dítěte, pokud jim bylo dítě svěřeno do péče

- Manžel / Partner matky dítěte, kterému bylo dítě svěřeno do péče

- Manželka / Partnerka otce dítěte, které bylo dítě svěřeno do péče

- Jiná fyzická osoba, které na péči o dítě udělily souhlas a pravomoci příslušné orgány

Mateřská dovolená pro otce

Když je matka na mateřské dovolené, není to totéž, jako když je otec na mateřské dovolené. Rozdíl je v délce trvání mateřské. Zatímco žena je s dítětem doma na mateřské 34 týdnů (matka dvojčat a více dětí 43 týdnů, osamělá matka 37 týdnů), otcem je povoleno zůstat na mateřské 28 týdnů. Je důležité vypočítat si přesně toto období tak, aby se vše stihlo do třetích narozenin děťátka, protože v opačném případě bude mateřská ukončena v den, kdy dítě dosáhne věk tří let.

Jak ženy - matky, tak i muži - otcové, musí splnit určité podmínky, aby mohli nastoupit na mateřskou dovolenou a pobírat mateřské. V první řadě je třeba oznámit tento záměr v práci a dohodnout se se šéfem o čerpání mateřské dovolené.

 

Výpočet mateřské

To, zda má rodič vůbec nárok na mateřské, závisí na tom, zda si rodič platil během dostatečného období nemocenské pojištění, tedy 270 dní během posledních dvou let. Často se totiž stává, že tento minimální limit 270 dní není splněn, a tím pádem nárok na mateřské nevznikne. Výše mateřského se odvíjí od vyměřovacího základu pojištěnce, ze kterého se platilo pojistné. Zároveň se mateřské vypočítá ze 75% hrubého příjmu rodiče, ze kterého se vypočítá denní základ. Jde o vyšší částku, než v případě rodičovského příspěvku. Pokud se otec rozhodne mateřskou přerušit, může tak učinit kdykoliv a vrátit se zpět do práce.

Otec na mateřské - postup při jejím vyřizování

Pokud otec splňuje podmínku nemocenského pojištění, které jsme zmínili výše, má nárok na mateřské. Je třeba přijít do Správy sociálního zabezpečení a vyplnit formulář: Žádost o mateřské. Tento formulář vezme otec i do práce, kde je třeba, aby zaměstnavatel vyplnil a potvrdil razítkem s podpisem část určenou k vyplnění zaměstnavatelem. Když Správa sociálního zabezpečení vše odsouhlasí, může otec nastoupit na mateřskou dovolenou.

Tip: Myslete na vyřízení potřebných dokladů včas, abyste se mohli při dítěti vyměnit plynule bez zbytečného natahování času.

Pokud je otec živnostník, je pro něj nástup na mateřskou výborným řešením. Živnostník totiž nástupem na mateřskou nemusí pozastavit svou živnost ani ji rušit, ale vše funguje dál. Mateřská tak pro otce podnikatele představuje svým způsobem další příjem, přičemž zároveň má otec možnost být se svým děťátkem v období, které mu nikdo a nic nenahradí.