Podmínky slevové akce “Druhý pár detských bot s 50% slevou”

Čl. I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky akce s názvem: “Druhý pár detských bot s 50% slevou” (dále jen “Slevová akce”), stanovují podmínky, rozsah a reklamu akce, postup při podávání reklamací a vrácení v rámci akce, pravidla využití a práva osob zúčastňujících se akce (dále jen “Podmínky akce”).

 2. Organizátorem akce je:

  1. společnost Be Lenka s.r.o., se sídlem Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 51085291, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č.: 68526/L, adresa elektronické pošty: info@belenka.com, telefonický kontakt: +421 948 191 469 (dále jen „Organizátor”, nebo “Společnost Be Lenka”).

  2. společnost Be Lenka Stores, s.r.o., se sídlem Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, IČO: 53173872, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka 75196/L, adresa elektronické pošty: info@belenka.com, telefonický kontakt: +421 948 191 469 (dále jen „Organizátor”, nebo “Společnost Be Lenka”).

 3. Akce je realizovaná prostřednictvím Organizátora:

  1. v internetovém obchodě Organizátora dostupném na adrese www.belenka.sk, www.belenka.cz, www.belenka.com, www.belenka.de, www.belenka.es, www.belenka.fr, www.belenka.pl, www.belenka.it., (dále jen „Internetový obchod”),

  2. v kamenných prodejnách: prodejny s provozní adresou: Be Lenka, Náměstí Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina a PLAN BE, Mlýnské nivy 5A, 82109 Bratislava (dále jen “Kamenná prodejna”).

 4. Akce se mohou zúčastnit Zákazníci, kteří splní podmínky pro účast v akci. Tím se stávají účastníky této akce. (dále jen “Účastník akce”).

Čl. II. Předmět akce a podmínky využití akce

 1. Předmětem slevové akce je možnost využít slevovou akci Účastníky Slevové akce podle podmínek stanovených v Podmínkách slevové akce včetně slevy 50 % na druhý, levnější pár detských bot (dále jen “Předmět slevové akce).

 2. Slevová akce je platná v termínu od 10. března 2023 do 19. března 2023 na nákup v internetovém obchodě a na nákup v kamenné prodejně (dále jen “Trvání akce”).

 3. Slevová akce se vztahuje na nezlevněné i zlevněné zboží, ale účastník akce může uplatnit výšku slevy maximálně 50 % na druhý, levnější pár detských bot.

 4. Slevová akce lze uplatnit:

  1. v kamenné prodejně automaticky při platbě na pokladně,

  2. při nákupu v internetovém obchodě po zadaní kódu KIDS50.

 5. Slevovou akci je možné kombinovat pouze se slevami uvedenými v internetovém obchodě, nebo v kamenné prodejně, ale maximálně do 50 % výšky slevy.

 6. Slevová akce je podmíněná nákupem minimálně 2 produktů. Pokud Účastník akce nakoupí více než 2 páry produktů (t.j. 3 a více párů bot), Slevovou akci může uplatnit pouze na 1 nejlevnější produkt.

 7. Slevová akce nezahrnuje (nesnižuje) náklady na dodání produktů zakoupených jako součást Slevové akce v internetovém obchodě, které Účastník akce plní v plné výši.

 8. Účastník akce má u nákupu produktů v internetovém obchodě, nebo v kamenné prodejně právo, a ne povinnost, využít Slevovou akci. To nevylučuje právo Společnosti Be Lenka na zavedení mechanismu automatické účasti ve Slevové akci ve prospěch Účastníka akce.

 9. Během Trvání akce může každý Účastník akce využít Slevovou akci vícenásobně, pod podmínkou, že pokaždé splní podmínky Slevové akce.

 10. Platnost Slevové akce je podmíněna rozvazovací podmínkou, která spočívá v tom, že Účastník slevové akce neuplatní právo na odstoupení od smlouvy ohledně kteréhokoliv produktu zakoupeného během Slevové akce, který nebyl zlevněný, a to ani po skončení Trvání akce. To znamená, že pokud si Účastník ponechá zlevněný produkt, ale v rámci odstoupení od smlouvy Společnosti Be Lenka s.r.o. vrátí dražší produkt, ztrácí nárok na poskytnutou slevu. Pohledávka Společnosti Be Lenka na doplacení ceny produktu, který byl původně zlevněný, bude v takovémto případě započítána oproti pohledávce Účastníka na vrácení ceny za zboží, které vrátil v rámci odstoupení od smlouvy.

Čl. III. Vrácení zboží a reklamace

 1. Jakékoliv reklamace týkající se akce jsou uvedeny v podmínkách internetového obchodu na stránce https://www.belenka.cz/obchodni-podminky v časti 7: Záruční podmínky a reklamační řád.

Čl. IV. Závěrečné ustanovení

 1. Účastí ve slevové akci účastník přijímá pravidla a podmínky slevové akce.

 2. Tyto podmínky Slevové akce jsou dostupné na URL adrese: https://www.belenka.cz/kids50/

 3. Společnost Be Lenka s.r.o má právo Slevovou akci kdykoliv prodloužit, odvolat, nebo jakkoliv změnit, a to bez uvedení důvodu. Informace o odvolaní, prodloužení, nebo jakékoliv změně bude oznámená prostřednictvím internetového obchodu, a to v termínu dvou dní před jejím prodloužením, odvoláním, nebo změnou.

 4. Společnost Be Lenka s.r.o má právo Slevovou akci kdykoliv prodloužit, odvolat, nebo jakkoliv změnit, a to bez uvedení důvodu. Informace o odvolaní, prodloužení, nebo jakékoliv změně bude oznámená prostřednictvím internetového obchodu, a to v termínu dvou dní před jejím prodloužením, odvoláním, nebo změnou. https://www.belenka.cz/podmienky...

Žilina, 10. března 2023